Архив новини Община Несебър

29 МЛАДЕЖИ ЗАПОЧНАХА РАБОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕВРОПРОЕКТПубликувано от Пресцентър Община Несебър

По проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“ , вече са започнали работа 29 младежи със средно, основно и по-ниско образование. Те заемат длъжностите „метач“, „сметосъбирач“ и „работник по озеленяване“. Младежите са разпределени в гр. Обзор,  с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Кошарица, като общо за тях  отговарят 6 наставника.
Пълното наименование на проекта, по който община Несебър е партньорство с Агенцията по заетостта, е „Обучения и заетост за младите хора  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGО5М90PО01-1.005-0001„Обучения и заетост за младите хора”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Неговият  първи етап стартира  на 7 март т.г. и се очаква да приключи през  септември 2016 г.
Проектът дава възможност за интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни на пазара на труда чрез  осигуряване на директна заетост по населените места в общината. Приоритетно в него са включени  безработни младежи до 29 г. вкл., които са:

1.  с основно или по-ниско образование;
2.  продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца.

Съгласно правилата на схемата работодателите се финансират за наемането на безработни младежи на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца с размер на основното трудово възнаграждение, като работодателят трябва да осигури наставник за наетите младежите за период до 3 месеца.

 

Проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017