Архив новини Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ
от 21.03.2016 г.

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

    Комисията по стипендиите (избрана от Общински съвет – Несебър с реш. № 14 от протокол № 3 от 14.12.2015 г.) в състав, както следва:
  1. Стойко Димитров Стоянов – секретар на община Несебър, председател на Комисията (съгл. реш. № 1 от протокол № 4 от 17.12.2015 г. на Комисията по стипендиите)
  2. Янка Иванова Христова – началник отдел „Образование” – община Несебър
  3. Теодора Иванова Тодорова – началник отдел «Канцелария» – община Несебър
  4. Кирил Донев Киров – общински съветник
  5. Петър Хрусафов Тодоров – общински съветник
  6. инж. Славчо Стойчев Станелов – общински съветник
  7. Пейчо Колев Колев – общински съветник
      Съобщава, че от 01.04.2016 г. до 28.04.2016 г.,  на гише № 1 във фронтофис 1 на община Несебър,  се приемат документи за годишни стипендии по чл. 20, месечни стипендии по чл. 21 и еднократно финансово подпомагане по чл. 22 от Наредба  № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:
   
                                 СТОЙКО СТОЯНОВ


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017