Архив новини Община Несебър

Електронно управление на администрацията за подобряване на достъпа до услуги

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013


Днес 12.12.2013г. на официална церемония в Държавен фонд „Земеделие“ – МЗХ, Виктор Борисов - зам. кмет на община Несебър, подписа договор за безвъзмездно финансиране по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони„ от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“. Това е пети поред проект за общината финансиран по тази програма и е със заглавие ”Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Несебър”. Предложението е за предоставяне на достъп до цифровизирана информация на населението и включва изграждане на цялостна система за управление на архивни и документни фондове, която обхваща управление както на хартиени документи, така и на електронните им копия. В рамките на проекта се предвижда изграждане на специализиран информационен център във фоайето на административната сграда на общината, осигуряване на точка за безплатен безжичен интернет достъп за потребители, които използват мобилни устройства, както и изграждане на информационни терминали във фоайетата/помещения на кметствата на населените места обект на проектното предложение. Ще бъде внедрена система за цифровизиране на наличния документен фонд с цел изграждане на електронен архив, който да позволява съхранение на цялата налична информация в цифров вид за по-лесен достъп до данни за справки. Целта на проекта е да се изгради система за предоставяне на безплатна цифровизирана информация за гражданите и включва внедряването на система за дигитализиране и управление на документни и архивни фондове.
Стойността на проекта е 1 300 480 лв. и е със срок за изпълнение 12 месеца.


.
Публикувано 16 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017