Архив новини Община Несебър

Първа копка в Тънково


На 05.12.2013г. в с.Тънково беше направена „първа копка“ на строителните дейности по проект „Изграждане и реконструкция на водопроводната и битово-фекална канализационна мрежа на с.Тънково, община Несебър“. Проектът е финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Държавния бюджет на Република България по „Програма за развитие на селските райони” 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Общата стойност на проекта е 4 078 246 лв., като включва доизграждане на 6 406 м. канализационна мрежа и рехабилитация на 5 006 м. водопроводна мрежа на територията на с.Тънково. Целта на проектното предложение е да се осигури достъп на жителите на селото до качествена водоснабдителна и канализационна мрежа.
Специални гости на събитието бяха г-н Николай Димитров – кмет на община Несебър, г-н Христо Николов – кмет на с.Тънково, кметовете на населени места – Андон Бакалов(Равда), Васил Василев(Гюльовца), зам. кметът по „Туризъм и търговия“ - Лазар Япаджиев и Виктор Борисов зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост“ при община Несебър. Г-н Димитров поздрави жителите на с. Тънково и ги помоли за търпение, докато текат строително-монтажните дейности, като добави още, че от 2008 г. досега на територията на Община Несебър се изпълнват проекти за близо 130 млн.лв. по оперативните програми на ЕС , което е довело до подобряване условията за живот на хората от всички населени места на общината. Той изказа и благодарности към общинска администрация, за неуморната и изтощителна работа, довело до стартирането на този проект, финансиран от ПРСР 2007-2013г. Реализацията му ще подобри статута на селото, ще помогне за привличането на нови инвеститори и отварянето на нови работни места. Кметът на общината обяви, че в момента се актуализира и проекта за изграждане на канализационната мрежа на село Гюльовца който заедно с този на село Оризаре представляват общ интегриран воден проект. Предвижда се изграждането на обща, локална пречиствателна станция, която ще се намира в землището на село Оризаре и ще обслужва двете села.
Последва символичната „първа копка“, която направиха г-н Николай Димитров, г-н Христо Николов и г-н Атанас Славов – представител на фирмата изпълнител. Завършек на събитието даде г-н Димитров, като отправи пожелание: „На добър час на проекта!“

.
Публикувано 06 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017