Архив новини Община Несебър

Подписване на меморандум за развитието на Несебър


На 29.11.2013г. в Конферентен център Несебър - Стария град, с цел осигуряване устойчиво развитие на регионалната политика в Област Бургас и по -конкретно на територията на община Несебър, се подписа меморандум за сътрудничество и партньорство между органите на държавна власт, частния сектор и неправителствените организации, имащи отношение към проблема.

Официални гости на събитието бяха Николай Димитров кмет на община Несебър и Павел Маринов Областен управител на Област Бургас. Срещата беше посетена още от представители на ДП „Пристанищна инфраструктура“, Рибарското сдружение, Ротари клуб Несебър и сдружения с нестопанска цел. Г-н Маринов откри срещата и даде кратка информация свързана с меморандума и действията които трябва да се предприемат. Той каза още, че в момента се работи по 3 приоритета: туризъм, транспорт и селско стопанство, a важно нещо, което трябва да се осъществи е развитието на екваториалните пространства и възлагане и проектиране на план за това развитие. Г-н Николай Димитров обясни значението на круизния туризъм и съобщи, че през тази година Несебър е посетен от около 55 круизни кораба и трябва да се обърне сериозно внимание на тази дейност, тъй като тя е имиджова за Несебър.

С меморандума се цели да се създадат условия за развитие на интензивна комуникация между страните, с цел изработване на общи позиции, постигане на необходимата координация, информационен обмен за бъдещи проекти и програми за развитие и управление на инфраструктурата на Пристанище Несебър, за реализиране на съвместни действия в тази насока. Успешната реализация на настоящото партньорство има за цел укрепването на пристанищната инфраструктура и позитивните последици от това върху развитието на туристическия продукт на община Несебър, както и изграждане на базовата инфраструктура, която е задължително условие както за развитието на местната икономика, така и за осигуряването на добър стандарт на живот на населението.

Целта на партньорството е да се даде възможност за изпълнение на нови обществени функции в затвореното преди това пристанищно пространство. Сътрудничеството трябва да даде нов тласък за развитието на морския туризъм и да гарантира диверсификацията на туристическия поток, привличайки посетители чрез яхтения и круизния туризъм. Партньорството цели още съхраняване на екологичния баланс за превръщане на община Несебър във водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие, като увеличи парковата площ в град Несебър и превърне индустриалната до този момент зона в зелена такава. Тази реализация ще се осъществи без да пострада риболовната индустрия и приходите от рибарство и аквакултури, както и съпътстващите ги дейности на територията на Пристанище Несебър. Това от своя страна ще съдейства за увеличаване на видовете, броя и качеството на услугите за граждани и гости на община Несебър, предлагани в района на пристанищната инфраструктура.

С настоящото споразумение ще се постигне хармонично и балансирано развитие, и взаимодействие между района на Пристанище Несебър и градската зона, като се опазва околната среда. Ще се увеличат възможностите на Пристанище Несебър чрез модернизация, реконструкция и иновативно управление на съществуващата транспортна инфраструктура и изграждане на нова такава. Ще се създадат условия Пристанище Несебър да стане предпочитано пасажерско и рибно пристанище. С партньорството ще се осигури възможност за привлекателна жизнена среда на населението и създаване на условия за превръщане на община Несебър във водеща дестинация на Южното Черноморие, за интегриран морски, селски и културно-исторически туризъм в черноморския басейн .

.
Публикувано 02 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017