Архив новини Община Несебър

ДДУИ „Свети Стилиян Пафлагонийски” чества своя патронен празник


На 26.11.2013г. се проведе тържество, по случай Патронния празник на ДДУИ "Свети Стилиян Пафлагонийски" с. Кошарица. Домът има 50 годишна история, а в него се обслужват 40 деца със специфични образователни потребности. Дейността е делегирана от държавата, но община Несебър отделя много внимание и средства, децата да се отглеждат и развиват в подходяща среда.

Специални гости на празника бяха кмета на община Несебър г-н Николай Димитров, кмета на град Свети Влас г-н Иван Николов и кмета на село Кошарица г-н Павел Павлов. Децата от дома бяха подготвили чудесни танцови изпълнения, които са плод на много труд и усилия вложени от тях, а колективът на ДДУИ с обич и професионализъм подготвя малчуганите не само за сценичните им изяви, но и за житейските трудности, за да могат те винаги да дават най-доброто от себе си. Тържеството завърши с изпълнение на ВИГ "Белите делфини", след което последваха бурни овации за прекрасната програма. Г-н Николай Димитров поздрави децата и екипът на дома за добрата работа, а празникът завърши с коктейл.

Предстой закриване на дома и извеждането на децата в Центрове за настаняване от семеен тип, като това ще стане поетапно през идната 2014г. Община Несебър като една социално отговорна община няма да затвори дома, а след ремонтирането му ще бъде открит Център за възрастни хора.

В общината през 2003г. е създадено - Управление „Социални грижи и услуги”, което обхваща три дейности - Домашен социален патронаж, Дом за деца със специфични образователни потребности и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания. Със създаването на Център за социална рехабилитация и интеграция, общината заявява своята загриженост и подкрепа към децата със специфични потребности, а целта е подобряване качеството им на живот и предлагане на еднакви възможности за интегриране в обществото. Финансирането на дома е осигурено изцяло от община Несебър, като до момента са постигнати много добри резултати. В процес на стартиране е и Център за обществена подкрепа – който ще представлява комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Това отново показва и затвърждава работата на община Несебър, насочена към социалната политика. Очаква се развитието дори на повече услуги от подобно естество.

Всички проекти заложени в строителната програма на общината, са част от задачите по главната цел на екипа на кмета Николай Димитров: „По-добра Община, по-добър живот“.
.
Публикувано 29 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017