Архив новини Община Несебър

Зависимостите и истината за тях


Употребата на психоактивни вещества е проблем, който придобива все по-мащабни размери. Тревожен е фактът, че нараства броят на младите хора в нашата страна, станали жертва на наркотиците. Като честа причина за това се явява както недостатъчната информираност по отношение на вредното им въздействие върху здравето, така и липсата на контрол и внимание от страна на родителите и обществото.
Във връзка с това на 27.11.2013г. по инициатива на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и ПГ по туризъм „Иван Вазов“ Сл. Бряг, се проведе среща дискусия под надслов „Зависимостите и истината за тях“.
На срещата се раздадоха материали и се проведоха разговори по темата, като тук бяха дошли и хора преживели зависимостта от наркотиците и готови да споделят своя опит с децата. Те пресъздадоха с истории какви са били преди, по време и след употребата на наркотични вещества, обясниха и за вредите и последиците от употребата им. Споделиха още, че няма значение дали си богат или беден, от добро или лошо семейство, влязат ли наркотиците в животът ти, той се променя на 360 градуса и постепенно се отчуждаваш от всичко и всички, дори и от най-близките. Децата ги изслушаха много внимателно и състрадателно, като след разказите последваха няколко въпроса от по-любопитните и искащи да научат повече по темата.
Всяка година между 7000 и 8000 души умират от свръхдоза наркотици в Европа. По-голяма част от тези случаи се дължат на употребата на хероин, който отдавна е една от основните причини за смърт при младите хора в Европа. Срещи като тази целят намаляването на употребата на психоактивните вещества и информиране за вредите и последиците които те причиняват.

Публикувано 28 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017