Архив новини Община Несебър

Информационни дни в община Несебър


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Обща стойност – 97 005 774 лв. БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

На 18 и 19 ноември, понеделник и вторник, в гр. Несебър, ул. „Гоце Делчев“ № 2 А се проведоха отворени информационни дни по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, къдетo компетентни лица на място запознаваха заинтересованите граждани с проекта и неговия напредък.
Офисът на проекта беше посещаван от хора заинтересовани от текущите дейности по изграждане на пречиствателната станция и искат да научат как протича работата и докъде се е стигнало до момента. Всички граждани бяха посрещнати и им се оказа необходимото съдействие, за да получат точна и пълна информация, подробности по етапите на проекта, неговата обществена, екологична и икономическа значимост. Раздадени бяха рекламни материали, популяризиращи финансовия принос на ЕС - брошури, чаши и чадъри с лого и отличителни знаци на проекта.Виктор Борисов - ръководител на екипа за управление на проектаПубликувано 20 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017