Архив новини Община Несебър

Среща за борбата с трафика на хора в Оризаре


По повод на Международния ден за борба с трафика на хора в село Оризаре, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), проведе среща с учениците от 8 клас на местното ОУ „Г. Раковски“ по темата за борбата с трафика на хора. В последно време въпросът е изключително актуален, а със събития като това се цели информирането на учениците с цел защита от въвличането им в тази дейност.

Румяна Костова психолог към Консултативния кабинет на Местна комисия представи презентация по темата и провокира децата с въпроси за това какво знаят и какво разбират под думите - трафик на хора. Получи се интересна дискусия, в която учениците бяха запознати с механизмите за вкарване в този „бизнес“, а самите те споделиха своите виждания и разбирания по въпроса.

Бе прожектиран кратък филм, в който осмокласниците видяха и чуха от първо лице, каква е съдбата на попадналите в трафик, както и трагедията на техните семейства, останали в неведение и тревога за това каква се случва с децата им. Раздадоха се и много плакати и информационни материали по темата.

Европейският ден за борба с трафика на хора- 18 октомври, е обявен през 2007 година по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Франко Фратини. За седма поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора.

.
Публикувано 19 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017