Архив новини Община Несебър

Несебър отчита напредък по мащабен европроект
Регионът ще има подобрена инфраструктура за питейни и отпадъчни водиПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Обща стойност – 97 005 774 лв. БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
На 18.11.2013г. в гр. Несебър, ул. „Гоце Делчев“ № 2 А се поведе пресконференция за отчитане напредъка на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър –Слънчев бряг –Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.
На събитието присъстваха представители на строителните фирми, изпълняващи дейнoстите по различните обекти в проекта, представители на екипа специалисти от община Несебър, представители на Отдел Екология, РИОСВ – Бургас, ВИК-Бургас, граждани ,журналисти от местни и регионални медии, както и кметовете на Ахелой и Каблешково.
Виктор Борисов - ръководител на екипа за управление на проекта, даде информация за текущите и предстоящи дейности, както и отчет за напредъка на проекта. Стана ясно, че всичко върви по план, сроковете се спазват и има съдействие на всички нива от административна гледна точка. Факт е и първото разрешение за строеж издадено от Министерството на инвестиционното проектиране за обект - Разширение и рехабилитация на пречиствателната станция за отпадни води(ПОСВ) „Равда“.
Строително-монтажни работи на този етап се извършват успешно по дълбоководното заустване. Вече са положени част от тръбите на морското дъно.
Подробностите по етапите на проекта, неговата обществена, екологична и икономическа значимост и очакваните резултати ще бъдат разяснени пред жителите на община Несебър в рамките на два информационни дни, насрочени за 18 и 19 ноември в офиса на проекта на ул. „Гоце Делчев“ № 2 А в гр. Несебър.
Публикувано 18 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017