Архив новини Община Несебър

СТИПЕНДИИ ЗА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР


В рамките на политиката на община Несебър за насърчаване на талантливите и успелите деца в различни сфери, Комисията по стипендиите (избрана с решение на Общински съвет – Несебър № 191 от протокол № 7 от 05.06.2012 г.) с председател господин Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, на свое заседание разгледа постъпилите искания за стипендии на деца с постижения в областта на спорта и изкуството, за есенна сесия на 2013 г. На основание на документите, с които се удостоверяват постиженията на децата, Комисията отпусна (съгл. Протокол № 5 от 06.11.2013 г.) четиринадесет месечни стипендии и две еднократни финансови помощи. Децата получават стипендии за класирания от първо до трето място на международно, национално и регионално ниво за последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата и еднократно финансово подпомагане за класирания в общински инициативи за календарната година.

ИЗТЕГЛИ - Протокол_стипендии


.
Публикувано 14 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017