Архив новини Община Несебър

ПОКАНА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 18. и 19. ноември, понеделник и вторник, Община Несебър Ви кани на отворени информационни дни по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, къдетo компетентни лица на място ще Ви запознаят с проекта и неговия напредък. Информационните дни ще се състоят в офиса на проекта на ул. „Гоце Делчев“ № 2 А в гр. Несебър

На 18. ноември 2013 г., понеделник, от 11 часа, в гр. Несебър, ул. „Гоце Делчев“ № 2 А (офиса на проекта) ще се проведе и пресконференция за напредъка на проекта. На събитието ще присъстват представители на строителната фирма, изпълняваща дейнoстите по проекта, представители на екипа специалисти от Община Несебър, представители на Отдел Екология, представители на МСОВ.

Бенефициент по проекта е Община Несебър, с партньор Община Поморие и асоцииран партньор „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас, в качеството си на юридическо лице, предоставящо ВиК услуги на територията на агломерацията.

Надяваме се да се отзовете на нашата покана.

Виктор Борисов
Ръководител на екипа за управление на проекта, Община Несебър
Публикувано 14 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017