Архив новини Община Несебър

Събрание на СО на КНСБ


На 06.11.2013г. в Народно читалище „Яна Лъскова“ в град Несебър, се състоя отчетно-изборно събрание на СО на КНСБ – община Несебър. Срещата започна с изпълнение на народна песен от Филип Карагогов, който получи аплодисментите на публиката. След това дневният ред премина в четири точки – прие се отчета за 2012 -2013г. като стана ясно, че са се състояли 20 заседания през този период. Последва предложение за новия проектобюджет, който единодушно се прие, а в точка „други” от дневния ред нямаше въпроси или възражения от членовете на синдиката. Четвъртата и последна точка премина в избирането на ново ръководство, поради изтичането на 5-годишният мандат на досегашното. Имаше 12 нови предложения за членове, от които се избраха 8. От тях 4-рима ще са със статут на Секретари, 1 Председател и 3-ма ще изпълняват ролята на ревизионна комисия. След провелото се гласуване стана ясен и екипът на новото ръководство – Милка Столева(168 гласа); Господинка Бабева (112 гласа); Вичка Пецанова(188 гласа); Живка Биволарова(128 гласа); Кольо Райков(159 гласа); Росица Лефтерова(107 гласа); Любомир Борисов(89 гласа) и Велина Георгиева(81 гласа). За председател беше избрана - Вичка Пецанова.

Изказаха се благодарности към кмета на община Несебър Николай Димитров, както и към Секретаря на общината Стойко Стоянов, за тяхната подкрепа и за добре изградения психоклимат на работа.

.
Публикувано 07 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017