Архив новини Община Несебър

Международен ден за борба с трафика на хора


На 30.10.2013г. се отбелязан Международния ден за борба с трафика на хора в град Обзор, където Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) - община Несебър за пореден път организира образователна среща, този път с учениците от 7 и 8 клас на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” гр. Обзор. Училищното ръководство в лицето на г-жа Албена Желязкова и г-жа Добринка Тужарова приеха отговорно инициативата и съдействаха за доброто протичане на часа.
Срещата премина изключително интересно и динамично, поради факта, че самите ученици бяха подготвили презентация и кратка информация по темата. Учениците –доброволци Велимира Костадинова, Полина Павлова и Щилян Димов бяха се подготвили за това какво е трафик на хора и начина, по който един човек може да попадне в канал за трафик, след което изразиха своето мнението по проблема, с цел да бъдат чути и разбрани от своите съученици.
Румяна Костова психолог към Консултативния кабинет на Местна комисия, запозна учениците и с методите на „залъгване” и улов на „плячката”, а също така се раздадоха и много плакати и информационни материали по темата.
Бе прожектиран кратък филм, в който учениците видяха и чуха от първо лице, каква е съдбата на попадналите в трафик, както и трагедията на техните семейства, останали в неведение и тревога за това каква се случва с децата им.
Европейският ден за борба с трафика на хора- 18 октомври, е обявен през 2007 година по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Франко Фратини. За седма поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора.

Публикувано 05 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017