Архив новини Община Несебър

Възможности и перспективи в енергиен план за Несебър


На 31.10.2013 г., от 10 ч. в представителната зала на община Несебър на улица „Отец Паисий 46“, се проведе Кръгла маса – дискусия на тема „Несебър - енергийно независима община – възможности и перспективи“. Събитието се организира от Община Несебър и Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ) в рамките на проект „SEAP PLUS“, съфинансиран по програма Интелигентна Енергия Европа на ЕК.Целта на срещата се състоя в подкрепа и популяризиране на „Плана за действие за устойчива енергия“ на община Несебър, изготвен съвместно от експерти на Асоциацията на Българските Черноморски Общини и ЧРАУЕ, както и да се запознаят заинтересованите лица с добри практики в енергийната самостоятелност на общини и градове в Австрия с помощта на партньори от Алианс за климата. Също така да се улесни сътрудничеството между местните власти и съответните заинтересовани лица в енергийния сектор в община Несебър

В дискусията взеха участие Кмета на Несебър – г-н Николай Димитров, Председателя на УС на ЧРАУЕ – г-жа Марияна Кънчева, представители на Общински Съвет – Несебър, експерти от общинската администрация, представители на енергийни дружества. Специални участници в срещата бяха Управляващия директор на Алианс за Климата – Австрия – Петер Молнар и Георг Прайзнер – мениджър проекти Алианс за Климата, които представиха добри практики в сферата на енергийната ефективност и постигането на енергийна независимост в малки общини в Австрия. Дадени бяха редица примери за енергийна независимост чрез мобилност, затопляне и електричество без атомна енергия или горива. Гостите отбелязаха, че в Австрия нямат атомни електроцентрали, а се използват много и различни източници на зелена енергия, като – биодизел, биогаз, рециклиране и др.

SEAP-PLUS има за цел да улесни постигането на по-добри резултати на Споразумението на Кметовете и тяхното влияние в качествен и количествен аспект: от една страна да привлече повече членове на Споразумението, Поддържащи структури и координатори, като им предоставя съдействие при изготвянето на повече и по-добри Енергийни планове. От друга страна се цели насърчаването на сътрудничеството между местните власти с регионалните такива и със заинтересованите лица в енергийния сектор, както и сътрудничеството между по-опитни и по-неопитни участници в Споразумението на кметовете. Местните власти ще бъдат привлечени да участват в голям брой събития и дейности по време на целия проект и ще получат техническа подкрепа при подготовката и изпълнението на по-добри енергийни планове, както от опитни, така и от обучаващи се партньори.
Проектът ще разчита на обширна комуникационна стратегии, която да доведе до практически резултати, нови идеи и вдъхновение на ключовите целеви групи: местни и регионални власти, национални и европейски органи, вземащи решения във връзка със Споразумението на кметовете.

Проектът е с продължителност 30 месеца (01/04/2012 – 30/09/2014) и е съфинансиран (75%) от Европейския Съюз (Програма интелигентна Енергия Европа). В него участват 13 организации от 11 държави – Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Испания, Кипър, Латвия, Румъния, Словения, Швеция. Координатор е Техническа камара на Гърция, а Български партньор по проекта е Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията.

В края на събитието официално се подписа Меморандум за разбирателство между ЧРАУЕ и Алианс за Климата - Австрия, съгласно който двете страни ще работят заедно за успешна обмяна на опит и техническо ноу-хау в сферата на опазване на климата, използване на възобновяеми източници на енергия и повишаване на енергийната ефективност. Предстои обществено обсъждане на въпросния план, след което ще бъде разгледан на сесия на Общински съвет – Несебър.
.
Публикувано 01 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017