Архив новини Община Несебър

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР СА ПОДГОТВЕНИ ЗА ЗИМАТА


Във връзка с проверката на готовността на община Несебър за есенно-зимния сезон на 2013-2014 година, дейност „Образование, извънучилищни и други дейности” направи цялостен анализ на подготовката на общинските детски и учебни заведения за работа при усложнена зимна обстановка. От информацията, предоставена от директорите на общинските училища и детски градини става ясно, че детските и учебни заведения в община Несебър са подготвени за работа при тежки зимни условия. Училищата и детските градини имат утвърдени от директорите планове за работа при зимни условия, включващи мерки за:

- Защита живота и здравето на децата и учениците при бедствия и при тежки зимни условия;
- Поддържане на постоянна връзка с комуникационно-информационната система на общината, както и наблюдение, анализ и оценка на обстановката;
- Организация на образователно-възпитателния процес при влошени метеорологични условия;
- Снегопочистване около сградите на училищата и детските градини;
- Осигуряване на достатъчно количество дърва и течно гориво за безпроблемно отопление през зимния период;
- Безопасно прибиране на децата и учениците до домовете им при влошаване на метеорологичните условия или спиране на електрозахранването.

В училищата и детските градини е извършена профилактика на отоплителните инсталации и системи, които са приведени в пълна готовност за работа. Създадена е организация от страна на директорите за преминаване на парното към постоянен режим на работа при рязко спадане на температурите и опасност от замръзване. Община Несебър и ръководствата на училищата и детските градини осигуряват редовните доставки на необходимите количества гориво за отопление. При рязко влошаване на метеорологичните условия и влошена зимна обстановка – непроходимост на пътищата, спиране на електрозахранването и пр., детските заведения имат готовност за сливане на групи или преустановяване на работа. Училищата и детските градини разполагат с необходимите инструменти за снегопочистване. Във всички общински детски и учебни заведения са осигурени кабинети и медицинско обслужване – медицинско лице за оказване на първа помощ и медикаменти и превързочни материали от първа необходимост. Педагогическият и непедагогически персонал е инструктиран и обучен за действие в условия на влошена зимна обстановка.

Като цяло, общинските детски и учебни заведения са подготвени да се справят с проблеми, породени от тежки зимни условия..
Публикувано 16 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017