Архив новини Община Несебър

Община Несебър се подготвя за зимата


На 11.10.2013г. от 10:00ч. в Зала „Мелсас“, се проведе работно съвещание с кметовете на кметства, кметски наместници, ръководители на териториални поделения на министерства и ведомства, във връзка с готовността на населените места за справяне с възникнали усложнения през зимния период, в изпълнение на Заповед N:1158/25.09.2013г. издадена от кмета на Община Несебър – Николай Димитров. Основната тема на срещата беше предприемане на мерки, за осигуряване на нормално функциониране на инфраструктурните мрежи, снабдяването, обслужването и услугите в Община Несебър.

Съвещанието ръководи Секретарят на общината г-н Стойко Стоянов. На срещата стана ясно, че техниката на общинско управление „БКС“ - Несебър е проверена, като на разположение са 3 снегопочистващи машини и достатъчно количество инертни материали за опесъчаване и поддръжка на пътната настилка. От Отдел „Здравеопазване и социални дейности“ дадоха информация, че ще бъде изготвена справка с имената и адресите на хората, поставени на хемодиализа, трудно подвижните и бременните, за да може да се предприемат по-бързи и адекватни действия в случай на нужда. Другото, което се уточни е, че училищата и детските заведения са снабдени с горива и стоки от първа необходимост. Обсъдено бе използването на агрегати, в случаи на прекъсване на електрозахранването в общински сгради, училища и детски градини. От Дирекция „Транспорт и пропускателен режим“ съобщиха, че е стартирала процедурата за избиране на изпълнител, който ще извършва снегопочиствне и поддръжка на общинската пътна мрежа.

На проведеното съвещание се обобщи, че е създадена необходимата организация за осигуряване на населението от Община Несебър със стоки и услуги от първа необходимост, взети са мерки за здравното и медицинско обслужване при усложнена зимна обстановка.

Публикувано 15 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017