Архив новини Община Несебър

Повишаване на капацитета и способностите в Община Несебър


На 14.10.2013г. от 10:00ч. в зала „Мелсас“(Заседателната зала на Общински съвет) гр. Несебър, се проведе въвеждаща пресконференция във връзка с подписването на договор, в който Община Несебър е бенефициент по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Несебър чрез специализирани обучения”, Договор № 12-22-193/22.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективнадържавна администрация по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
На пресконференцията присъстваха: журналисти, видни личности от общината и региона, представители на местния бизнес и на неправителствения сектор. Други присъстващи бяха служителите на Община Несебър – директори на дирекции, началници на отдели, експерти и специалисти. Срещата откри Секретарят на Общината г-н Стойко Стоянов, като с няколко изречения описа същността на проекта, а именно – с този проект се осъществява повишаване квалификацията и професионалните умения на служителите с ръководни, експертни и технически функции, работещи в общинска администрация Несебър, чрез специализирани обучения. След него се включи Началник отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”- Росица Маркова, която обогати дадената до този момент информация, а накрая, но не на последно място се изказа доц. д-р Р. Бостанджиев, който обясни какви семинари и обучения ще се проведат.
Проектът включва 9 специализирани обучения в института по публична администрация, като броят на участниците е 56 човека. Отделно 105 души, ще преминат обучения в три направления:
1. Успешен екип – създаване, мотивиране, развитие;
2. Успешно общуване във формална и делова среда;
3. Лидерство и адаптивност;

Общата цел на проекта е изграждането на модерна и ефективна администрация с високо ниво на компетентност на служителите за осигуряване на добро управление на община Несебър. В него е заложено обучение на служителите за усъвършенстване на техните професионални умения в сферите на тяхната компетентност, чрез адекватно и актуално обучение. Общата стойност на проекта е 84 678, 75 лева, а продължителността му е 12 месеца, като първото обучение ще започне на 24 този месец.

.
Публикувано 15 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017