Архив новини Община Несебър

Заседание на Епизоотична комисия в Община Несебър


На 10.10.2013г. в 10:00ч. в сградата на Община Несебър се проведе заседание на Общинскатa епизоотична комисия във връзка със заповед N: РД09-673/07.10.2013г. на Министъра на земеделието и храните. Членовете на комисията бяха запознати с болестта шарка по овцете и козите, симптомите на болестта и нейното протичане. Набелязаха се конкретни мерки за опазване здравето на животните.

Участие в срещата взеха: Стойко Стоянов – Секретар на Община Несебър, Елена Деребеева – Отдел „Здравеопазване и социални дейности“, представители на Отдел „Екология“, Административният директор на Управление „Общински гори, селско и горско стопанство“ – г-жа Магдалена Мандулева, агрономът на Управление „Общински гори, селско и горско стопанство“ – г-н Николай Тодоров, представители на Общинска служба „Земеделие и гори“, д-р Тодор Нанчев и д-р Владимиров – представители на ОДБХ гр.Бургас и др. Заседанието откри Председателят на комисията Стойко Стоянов. Той съобщи на присъстващите, че незабавното свикване на Епизоотичната комисия се е наложило поради констатирани случаи на заболяването шарка по овцете и козите на територията на страната – в с.Стоилово, община Малко Търново, област Бургас и в с.Кочан, община Сатовча, както и в област Благоевград. Д-р Владимиров и д-р Наначев информираха присъстващите за симптомите и развитието на болестта.

Шарката по овцете и козите е вирусно заболяване, което се характеризира с висока температура, генерализирани папули или възли, лезии във вътрешните органи и смърт. Предаването на вируса става по респираторен път при близък контакт, но може да проникне през другите лигавици или наранена кожа. Освен по гореспоменатите начини, болестта може да се пренася и чрез кожи на мъртви животни използвани за търговия.

Комисията обсъди своевременни, превантивни,ограничителни и други предвидени в Закона за ветеринарномедицинската дейност мерки, за здравеопазването на животните на територията на Община Несебър. Ето някои от предвидените мерки:

1.Преброяване на всички дребни преживни животни;
2.Извършване на ежедневни клинични прегледи за шарка по овцете и козите;
3.Забрана на пазарите и изложбите на дребни преживни животни;
4.Забрана на движението на живи овце и кози, с изключение на тези предназначени за незабавно клане и др.
Във връзка с риска от разпространение на заболяването, вече са започнали ежедневни прегледи за шарка по овцете и козите на територията на община Несебър.

Община Несебър уведомява жителите си, че шарката по овцете и козите не е опасна за хората.
.
Публикувано 14 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017