Архив новини Община Несебър

Сайт „Образование Несебър” – изцяло обновен през новата учебна година
С изцяло обновена визия и структура ще бъде сайтът „Образование Несебър” (www.obrazovanie-nesebar.com) през учебната 2013/2014 година.

Сайтът е създаден и се поддържа със средствата на община Несебър с идеята да информира гражданите за общинската политика в областта на образованието и за състоянието и дейността на образователните институции в общината. Чрез разнообразното и богато съдържание на сайта ученици, учители и родители имат възможността да се информират по всички въпроси, свързани с дейността на общинските училища, детски градини и извънучилищни институции, както и – при желание или необходимост, да се свържат с началника на дейност „Образование, извънучилищни и други дейности” в община Несебър. За трите години на своето съществуване, сайтът, който стартира през септември 2010 г., се утвърди като активен образователен интернет - портал на община Несебър. Доказателство за това е постоянният ръст на посещенията – през 2011 г. са регистрирани 3 744 уникални посещения (по 312 средно на месец) и 13 278 импресии, а през 2012 г. уникалните посещения са вече 10 509 (по 875 средно на месец), импресиите – 31 663. За изминалите почти осем месеца от настоящата година в сайта има вече 7 894 уникални посещения (по 986 средно на месец) и 28 959 импресии. Освен разнообразното съдържание и актуалната информация, безспорен принос за популярността и интереса към интернет-портала „Образование Несебър” има и екипът професионалисти от он-лайн рекламна агенция, който осигурява системната поддръжка и актуализация на сайта. „Образование Несебър” подпомага взаимодействието между образователните институции в общината и гражданите, информира за състоянието и дейността на общинските детски и учебни заведения, за постижения на ученици и учители, както и за извънучилищните дейности. На сайта могат да се намерят нормативни документи, съобщения за програми, конкурси и състезания в общинските детски и учебни заведения, актуални новини за образованието в община Несебър, както и да се изтеглят документи за кандидатстване в общинските детски заведения или за подпомагане на деца с изявени дарби. Сайтът дава възможност за пряка връзка с важни за образованието институции, както и с общинските училища и детски градини - 7 от десетте детски градини и 5 от деветте училища в общината поддържат собствени сайтове или интернет страници.

Обновената визия и новата структура ще осигурят по-голяма функционалност на сайта и ще увеличат възможностите му да осъществява активна връзка между институциите и гражданите на община Несебър в областта на образованието и извънучилищните дейности.

Сайтът ще функционира в обновения си вариант от 01.09.2013 г..
Публикувано 30 Aug 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017