Архив новини Община Несебър

СТАРТИРА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В ЧЕТИРИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ


На 5-ти август т.г. в четири общински детски градини в община Несебър стартира обучителна програма „Превенция на агресията чрез преодоляване на експанзията при подрастващите”. В програмата за обучение по тази изключително актуална тема се включват екипите на ОДЗ „Обзорче” в град Обзор, ЦДГ „Усмивка” в село Гюльовца, ЦДГ „Слънце” в Слънчев бряг и ЦДГ „Детски свят” в село Кошарица. Обучението се провежда на място в детските заведения от доц. Пламен Денев, д.п. и ас. инж. Магдалена Цонева – специалист по методика на обучението. И двамата ръководители на обучителната програма са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“ - ДИУУ.
Реализацията на програмата започва с обучение на екипа на ЦДГ „Усмивка” в село Гюльовца. Тематичната рамка на програмата включва:
- теоретичен обзор по проблема за агресията;
- моделиране на агресивно поведение;
- методи за системно изучаване на агресията;
- детерминанти на агресията;
- развитие на професионалните умения на директорите и учителите за превенция на агресивното поведение на децата;
- превантивни мерки за овладяване на агресията;
- модели на взаимодействие: дете – дете, дете – родител, дете – учител.
Обучителната програма завършва с разработване на проект на вътрешно ниво за превенция на агресията чрез преодоляване на агресията при подрастващите. Участниците в обучението ще получат удостоверение за равнище на постижение. В тази обучителна програма и в проекта се разглеждат агресивните прояви на децата от предучилищна възраст чрез различни интерактивни модели и механизми за работа. Работата се финализира със съвместно изграждане на модели за неагресивно поведение при децата от предучилищна възраст..
Публикувано 08 Aug 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017