Архив новини Община Несебър

ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ НОМИНАЦИЯТА: СВЕТОВНА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ „СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕБЪР”


На 18 юли 1956 г. с Постановление N 243 Министерският съвет на Народна Република България „обявява територията на старата част на гр. Несебър за архитектурно градоустройствен и археологически резерват от национално значение и го поставя под специален режим на градоустройствено и архитектурно изграждане”.

Постановлението е със значимост на програмен документ, включващ участието на много министерства и институции като: Министерство на комуналното стопанство и благоустройство, на електрификацията, на народната отбрана, на транспорта, на културата, на народното здраве и социалните грижи, на земеделието, Управление на горското стопанство и Управление на пътищата. Важна роля се отрежда на Българската академия на науките, респективно на Археологическия институт и музей. Постановлението дава началния тласък към разкриване богатото културно наследство на града от различните исторически епохи. Редом с археологическите проучвания се извършват реставрационни и консервационни работи по средновековните църкви, както и по възрожденските къщи. Следват десетилетия на непрекъснати научни открития.

Това Постановление е първата стъпка към номинацията: Световна културна ценност „Старинен град Несебър” към ЮНЕСКО - 1983 г. А юбилеят е тази година. „Несебър – 30 години в ЮНЕСКО” е мотото на тържествата организирани от Община Несебър.

Евтелпа Стойчева
„Гл. експерт при отдел „Несебър – Световно наследство”

.
Публикувано 22 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017