Архив новини Община Несебър

СТИПЕНДИИ ЗА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Един от постоянните приоритети в политиката на община Несебър е насърчаването на талантливите и успелите деца в различни сфери – образование, спорт, изкуство. В рамките на тази политика в общината действа специална наредба на Общинския съвет - Наредба №16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, по която се присъждат стипендии за значими изяви и постижения на национално и международно ниво.
Комисията по стипендиите /избрана с решение на Общински съвет – Несебър № 191 от протокол № 7 от 05.06.2012 г./ с председател господин Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, на свое заседание разгледа постъпилите искания за стипендии на деца с постижения в областта на спорта и изкуството, за пролетна сесия на 2013г. На основание на документите, с които се удостоверяват постиженията на децата, комисията отпусна /съгл. Протокол № 3 от 08.05.2013 г./ една стипендия на името на Жана Чимбулева, шест годишни и седем месечни стипендии. Децата получават стипендии за класирания от първо до трето място на международно, национално и регионално ниво за последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

Изтегли - Протокол № 3 от 08.05.2013 г.
.
Публикувано 20 May 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017