Архив новини Община Несебър

НОВА ИЗЛОЖБА В АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ НА НЕСЕБЪР


На 18 май 2013 г. от 17.30 часа в Археологически музей - Несебър, ще бъде открита нова изложба. Тя се посвещава на 18 май – Международния ден на Музеите. Изложбата е озаглавена „В ЗОРАТА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА” и в нея са представени праисторически материали от фонда на Музей „Старинен Несебър”. Те произхождат от различни селищни могили, разположени в района на гр. Несебър и най-вече по плодородната долина на река Хаджийка.

Най-многобройни в изложбата са материалите от т.н. Козарева могила, разположена в близост до гр. Каблешково. Тя е и единствената селищна могила в района, която е проучвана с редовни археологически разкопки, ръководени от доц. Петя Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски”).

Праисторическата Козарева могила се състои от пластове от енеолита и бронзовата епоха. От ранноенеолитния хоризонт е събраната колекция керамични съдове, която за първи път дава представа за характеристиката на културата на този период в южната част на Западното Черноморие. В хоризонта от късния енеолит на могилата пък са открити съоръжения за изработка на керамични съдове: грънчарска пещ със съдове в нея, голяма вкопана сграда с друга пещ с готови и полуготови съдове. Регистриран е и пожар, по времето на който всички жители на селището са се занимавали с производство на съдове. За това свидетелстват откритите оръдия за изработка на съдове, както и множество полуготови съдове. Освен керамични съдове и съоръжения за изработването им по време на разкопките са открити каменни и кремъчни оръдия, оръдия от мед, разнообразни антропоморфни и зооморфни фигурки и накити.

Праисторическите находки в изложбата представят културата на енеолита (V хил. пр. Хр.) в Черноморския район на Тракия. През този период в Тракия и Долнодунавския регион за първи път в света се развива металургията на медта, започва обработката на злато и се създават условия за натрупване на богатства. През тази епоха в района се заражда цивилизация, която повлиява върху бъдещето развитие на културата в Европа и Близкия Изток..
Публикувано 14 May 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017