Архив новини Община Несебър

,,Отворени врати на институциите” за учениците на Несебър


За пореден път институциите ,,отвориха врати” за учениците от община Несебър.
В Полицейското управление на Несебър, учениците от девети клас на СОУ ,,Любен Каравелов” бяха запознати с различни способи на доказване – експертизи, разпознаване на лица и предмети, претърсване и изземване, следствен експеримент и други. ИДПС Димо Димов разясни в какъв срок трябва да се предаде намерена вещ, какви са отличителните знаци на полицая и че всеки е длъжен при проверка от органите на МВР да предостави необходимите документи за самоличност – лична карта, шофьорска книжка и др. По време на срещата, внимание бе отделено и на програмата за превенция на МК, където важно място заема Детска педагогическа стая, чиято цел е създаване на условия за ограничаване на противообществените прояви, насилието и агресията, както и изграждане на чувствителност към нарушаване на правила и закони и изграждане на положителни модели на поведение.

Втората част от срещата премина изключително интересно за младежите, тъй като там се разигра симулиран съдебен процес по обвинение за притежание на наркотични вещества. В него взеха участие действащ съдия, прокурор, адвокат и съдебни заседатели. На учениците стана ясно, че генералната превенция на съда е не да наказва, а да промени моралните ценности на човека. Края на срещата премина в изключително интересна дискусия между учениците и съдия Мария Берберова - Георгиева, която внесе още разяснения за работата на съдебната система.

Председателят на съда г-жа Майска, приветства желанието и интереса на младите хора към работата на органите на съдебната власт. Идеята за тези срещи е повишаване на институционалната грамотност на младежите, както и да бъдат предпазени от потенциални бъдещи действия, които са в нарушение на важни закони.

Срещата бе осъществена със съдействието на РС-Несебър, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ - община Несебър и РУП - Несебър.
За 2013г. в годишните програми за превенция на противоправните деяния РС – Несебър и МКБППМН – община Несебър, са предвидили още две срещи на същата тема ,,Ден на отворените врати”. Целта на тези срещи е повишаване на правната култура на деца, младежи и граждани и запознаване с работата на органите на съдебната власт.


.
Публикувано 15 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017