Архив новини Община Несебър

Пореден одобрен проект на община Несебър


ДФ „Земеделие” одобри проект на Община Несебър по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности ” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”. Проектът е със заглавие „Прилагане на ефективни инструменти за превенция на горските пожари в община Несебър” и включва дейности по изграждане на два броя изкуствени водоизточници за опазване на горите от пожари, три броя временни наблюдателни противопожарни пунктове (кули) и закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства.

Изкуствените водоизточници ще бъдат ситуирани съответно в землището на гр. Свети Влас, м. „Касада Саръгьолджук“ и гр. Несебър, м. „Баира“, като вместимостта на всеки един е 2х48м3. Наблюдателните противопожарни пунктове (кули) ще се изградят в землището на с. Гюльовца, м.“Курията“, гр. Свети Влас, м.“Касада Саръгьолджук“ и гр. Обзор, м. „Иван Баир“.

Проектното предложение е на стойност 269 353,12 лв. с ДДС и предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ между община Несебър и ДФ „Земеделие”.

.
Публикувано 03 Apr 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017