Архив новини Община Несебър

ПРИЕМ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ


На 31.03.2013 г. – в съответствие с Правилата за приемане на деца в общинските детски заведения на територията на община Несебър, утвърдени със заповед № 135/28.02.2013 г. на Кмета на община Несебър, изтича срокът за подаване на документи за прием в общинските детски градини за учебната 2013/2014 година. Родителите могат да подават документи за прием в повече от едно детско заведение на територията на община Несебър. В детските заведения ще се приемат деца за първа възрастова група - новосформиращи се групи за новата учебна година, както и за останалите възрастови група – при наличие на свободни места. За учебната 2013/2014 година свободни места за деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка има в ОДЗ „Калина Малина” – град Несебър и ЦДГ „Слънце” в Слънчев бряг. Съгласно цитираните правила, общинските детски заведения ще обявят на видно място списъците на приетите деца на 20.04.2013 г. В едноседмичен срок от обявяване на списъците родителите на приетите деца са длъжни да декларират – с попълване на специална декларация, че детето ще посещава съответното детско заведение.

Правилата за прием, формуляр на заявление и информация за местата в детските градини са оповестени в официалния сайт на община Несебър и в секция „Нормативни документи” на специализирания сайт „Образование Несебър” http://obrazovanie-nesebar.com/.

.
Публикувано 26 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017