Архив новини Община Несебър

Днес отбелязваме Световния ден на водата


Информацията, която често слушаме и четем през последните години, отнасяща се за цялата ни планета, е: няма вода, а без вода няма живот. Тази констатация не може да не ни вълнува.
Днес е международният ден на водата. В избраната дата - 22 март, непосредствено след настъпването на астрономическата пролет, са съчетани реалността и символизма.
Според Аристотел водата е един от четирите елемента, от които произхожда светът - вода (ύδωρ), огън (πυρ), въздух (αήρ) и земя (γη). Но водата е сред най-важните елементи за поддържане на живота, за развитието и напредъка на човешките общества. В този смисъл ние много често говорим за водата като извор на живота. Не е случайно, че много древни култури са създадени около водни басейни. Археологическите паметници са добра илюстрация на това: още през античността съществуват „нимфеи”, които представляват светилища посветени на водата, а по-късно с приемането на християнството се създава „аязмото”. Те са свързани с очистителната сила на водата.
През различните епохи очистителната сила на водата се използва в ежедневието на хората, претворена в неговата обредна система. И в днешната ни празнична система това е силно забележимо. Ето и един пример: празникът „Кръщение Господне” или „Йордановден” (6 януари). Господ, който изкупува греховете на човешкия род и умира заради тях, с потапянето във водата настъпва неговата смърт, а когато излиза от водата той се възкресява. Този е моментът на Светото кръщение.
Освен очистителната сила на водата в прекия и косвен смисъл на думата, тя има значение и като воден път. Още през праисторическата епоха, античността, както и по-късно реките и моретата са били водни пътища, които са сближавали хората. Първоначалните контакти са били за снабдяване с храна, но впоследствие с развитието на обществата кръгозорът се разширява и културата на един народ се предава на друг. Ето и историческия извод от „Шестоднева” на Йоан Екзарх (български писател, X в. ): „Морето съединява всичко далечно”.
Поднасяйки този кратък анонс община Несебър призова всички граждани да отбележат празника със спестяването на литър вода. Нашият приносът ще е само „малка капка” в световния океан, но ще бъде едно добро начало.

Материалът е написан от Евтелпа Стойчева – гл. експерт в отдел „Несебър – Световно наследство“

Публикувано 22 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017