Архив новини Община Несебър

Стартираха дейностите по изграждането на Претоварна станция за отпадъци - Несебър
В сградата на община Несебър бе проведена начална работна среща на екипа за управление на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“ с която се даде старт на дейностите по изпълнение на проекта в частта „Инженеринг – проектиране и строителство на ПСО Несебър“.
Домакин на срещата беше кметът на община Несебър г-н Николай Димитров, присъстваха представители на водещата организация - община Бургас и всички ангажирани в процеса на работата по проекта фирми изпълнители, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г.

В уводните си думи г-н Димитров отбеляза голямото значение на този проект за жителите на община Несебър: с изграждането на необходимата инфраструктура ще се осигури екологосъобразното обезвреждане на отпадъците, генерирани на нашата територия и ще бъдат изпълнени изискванията на европейските директиви, националното законодателство и програмата за управление дейностите по отпадъците, и не на последно място с реализацията на този проект ще живеем в една по чиста и съхранена околна среда. Обсъдени бяха всички договорни документи, ключови дати рискове и отговорности за изпълнението на проекта.

Община Несебър ще изгради Претоварна станция за отпадъци – Несебър, която ще е разположена в землището на с. Равда, с основна площадка от 12,1 дка и претоварващ капацитет от 15 000 т/годишно. Проектът включва съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо, техника за транспорт на дълги разстояния и съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 20 т/час както и площи за приемане на разделно събрани отпадъци.


.
Публикувано 07 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017