Архив новини Община Несебър

Община Несебър спечели проект по Оперативната програма “Административен капацитет”


През месец март предстои да бъде подписан договор между община Несебър и Министерство на финансите. Договорът ще е в изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Несебър чрез специализирани обучения“. Проекта е на стойност 84 918, 75 лв.

Целта на проекта е изграждане на модерна и ефективна общинска администрация с високо ниво на компетентност на служителите за осигуряване на добро управление на община Несебър, отговарящо на изискванията и очакванията на гражданите и бизнеса за модерно административно обслужване. Това ще бъде постигнато с изпълнението на специфичните цели заложени в проекта, а те са:

1) Развитие на потенциала на общинските служители чрез повишаване на професионалните умения и квалификация в сферите на тяхната компетентност чрез адекватно и актуално обучение;

2) Повишаване на капацитета на общинските служители чрез повишаване на тяхната мотивация за формиране и развитие на професионално компетентни, мотивирани, отговорни и лоялни служители, ориентирани към потребностите на гражданите и обществото.

И двете специфични цели кореспондират пряко с европейските принципи за добро управление – елемент на Лисабонската стратегия, и съответстват на идеята, че формирането и осъществяването на политики, насочени към по-висок икономически растеж, заетост, социално сближаване и т.н. е трудно без наличието на ефективна и компетентна администрация с адекватен административен капацитет.

.
Публикувано 28 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017