Архив новини Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Несебър, уведомява своите граждани, че на 22 февруари от 10.30 – 12.30 часа в заседателната зала на Общината, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.
Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР


/За повече информация – на тел. 056/826082,
GSM: 0895507339 - Ирина Иванова
Регионален представител на КЗД- Бургас/
.
Публикувано 18 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017