Архив новини Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С решение №343/Протокол №12/14.12.2012 г. от Общински съвет Несебър се прие на територията на община Несебър да бъде създадено от кмета на общината – Доброволно формирование преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Числеността на формированието е от 25 души.
Участието във формированието ще е на доброволен принцип, като основните дейности, които ще се извършват са предупреждение, спасителни операции, ограничаване и овладяване на масови пожари, оказване на първа долекарска помощ, разсредоточаване на културни и материални ценности и др. в помощ на Единната спасителна система /ЕСС/.
Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
За кандидатстване във формированието е необходимо да се попълнят необходими заявления по образци, след което те ще бъдат разгледани от експертна комисия в Община Несебър, която ще одобри кандидатите. С решението на общинския съвет разходите за изискуемите документи са за сметка на Община Несебър.

При включване в доброволно формирование доброволецът има право на:

1. първоначален основен курс на обучение и поддържащо обучение;
2. неплатен отпуск за участие в обучение и за изпълнение на задачи по
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, който му се признава за служебен или трудов стаж;
3. застраховка;
4. осигуряване за всички осигурени социални рискове;
5. възнаграждение при участие в дейности по предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях;
6. възнаграждение при участие в обучения и практически учения;
7. екипировка;
8. помещения, специализирана техника и оборудване;
9. пълна информираност за дейностите, които ще осъществява като
доброволец.

За по-подробна информация всеки желаещ да участва в доброволното формирование за защита при бедствия, може да получи допълнителни указания и необходимите документи за кандидатстване в отдел ”Защита на населението” при Община Несебър всеки делничен ден от 14:00 до 16:00 часа в сградата на общината. Тел. за контакти 0554/29356; 0893505166. Краен срок за набиране на доброволци 15.03.2013 г. .

Димитър Пурнарев
Мл. експерт „Защита на населението” при Община Несебър


.
Публикувано 15 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017