Архив новини Община Несебър

Обучителна програма за преподаватели от СОУ „Любен Каравелов“


В СОУ „Любен Каравелов“ се провежда обучителна програма на тема „Екипност при обучението по учебните предмети“. Обучението се извършва от преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ – София в лицето на д-р Пламен Денев и ас. инж. Магдалена Цонева – специалист по методика на обучението.

В тематичната рамка на програмата е включено изясняването на значението на основните понятия по темата. Разглежда се таксономията на различните видове екипи, след което участниците в програмата се запознават с общите правила за ефективна работа в екип. Работата в екип се разкрива, като се използват различни интерактивни модели и социално-педагогически технологии. Специално внимание се обръща на основните принципи и методи за формиране и ефективно функциониране на екипа.

Преподаватели от СОУ „Любен Каравелов“ вече имат изработен план и стратегия, които са приложили в своите училищни занятия. Те отбелязаха световната седмица за борба с насилието, като изнесоха уроци на тема превенция сред своите възпитаници. Децата от своя страна показаха съпричастността си към инициативата, като носиха розови лентички.
В тази обучителна програма от учителите се изисква да изготвят чрез работа в екип обща план-програма за дейности, свързани с превенция на агресията в училище. Още през първия ден те избраха заглавие, което ще съпътства по-нататъшните им дейности – „Заедно за училище без насилие“.

Обучителната програма преминава през психо-динамичен педагогически тренинг по проблематиката, след което завършва с разработване на интерактивна педагогическа технология за работа в екип. Обучаваните получават сертификати за участие в проведеното обучение.Публикувано 14 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017