Архив новини Община Несебър

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР


И през новата 2013 година продължават дейностите на община Несебър за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на професионалните умения на учителите от общинските детски и учебни заведения. На 10-ти и 11-ти януари в конферентен център „Сочи” се проведе организирано от община Несебър обучение за педагози от детските градини.
Темата на обучението, реализирано със съдействието на ОЦ „Академика” – град Пазарджик, беше „Смесената група – модел за социална и образователна интеграция на деца от различни възрасти и етноси в детската градина”. Изборът на темата е свързан с факта, че в пет от десетте детски градини – ЦДГ „Детски свят” в село Кошарица, ЦДГ „Радост” в село Оризаре, ЦДГ „Усмивка” в село Гюльовца, ЦДГ „Пролет” в село Тънково и ЦДГ „Слънце” в Слънчев бряг, са утвърдени смесени разновъзрастови групи. Съществуването на смесени групи в тези детски градини, което се налага поради по-малкия им капацитет, определя и специфични особености в организацията на образователно-възпитателния процес по отношение на воденето на задължителната учебна документация, методиката на планиране на работата с децата, както и в методиката на провеждане на педагогическите ситуации и използваните от учителите дидактически средства.
Под ръководството на доц. Денчийска – преподавател в Тракийския университет в Стара Загора, участващите в обучението – учители и директори на детски градини от община Несебър и община Поморие, обмениха идеи и полезни практики за работата в смесени групи. Съвременната интерактивна форма, в която се проведе обучението – като поредица от тренинги, допринесе изключително много за усъвършенстване уменията на педагозите за работа с деца в смесени разновъзрастови и мултиетнически групи, както и за все по-активното образователно сътрудничество с родителската общност.
Публикувано 14 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017