Архив новини Община Несебър

Вяра в Несебър


Днес стартираха строително-монтажните работи по изпълнението на поредния проект на община Несебър по Оперативна програма Регионално развитие към МРРБ. Община Несебър успешно изпълнява 5 проекта по инициативи на строителното министерство. Два от тях приключиха, а другите са в процес на изпълнение.

Работното заглавие на този проект е „Реставрация, консервация, социализация на църквите „Св. Йоан Кръстител“, „Св. Параскева“ и прилежащото пространство“. Общата стойност на проекта е 1 643 230 лева, в това число собствен принос на община Несебър 80 518 лева. В рамките на проекта ще бъде реализирана и първа част от културно-историческия маршрут „Духовен път“, който е с дължина 320 м., а именно в участъка от „Св. Йоан Кръстител“ до църквите „Св. Параскева“ и „Св. Архангел Михаил и Гавраил“.

Брошура -Вяра в Несебър

„За нас като община, която представлява най-голямата туристическа агломерация на нашето Черноморие, е от голямо значение да развиваме конкурентноспособни туристически атракции, основани на специфичното културно историческо наследство на град като Несебър“ – каза Николай Димитров.

Предназначението на проекта е не само да реставрира и консервира тези църкви, но и да ги върне към живот, като ги превърне в духовно образователно средище и целогодишна културно-историческа атракция за привличане на туристи. Предвидено е църквите да станат културни центрове с разнообразна програма – камерни концерти, представяния на книги, литературни четения, творчески ателиета и др. Ще бъдат прожектирани 3D анимационни и документални филми, свързани с историята на града и мястото му в световното културно наследство. Целта е да се привлекат хора с различни интереси – архитекти, художници, специалисти, местни жители и туристи.


Този документ е създаден в рамките на проект „Вяра в Несебър“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган..
Публикувано 10 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017