Архив новини Община Несебър

ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА


Децата на община Несебър се обучават и възпитават в десет детски градини, девет училища и общински детски комплекс. В тях с 3050-те деца и ученици работят 254 учители. Общинските образователни институции разполагат със съвременни сгради и модерна, отговаряща на функциите им материално-техническа база, която общинското ръководство продължава да подобрява и обогатява. През 2012 година приключи изпълнението на проект: „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче” в град Обзор, ЦДГ „Радост” в село Оризаре, ЦДГ „Детски свят” в село Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина” в град Несебър и ПГТ „Иван Вазов” в к.к. Слънчев бряг, в община Несебър”. С реализацията на проекта се обновиха и санираха изцяло четири детски градини и едно училище на територията на общината. През изминалата година продължи въвеждането на целодневно обучение в четири общински училища – СОУ „Любен Каравелов” в град Несебър, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в град Свети Влас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в град Обзор и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в село Равда. В общинските детски заведения успешно се въведе и задължителната предучилищна подготовка за децата, навършили 5-годишна възраст.

В своята политика за осигуряване на качествено образование, община Несебър насърчава и подпомага професионалното развитие на работещите с деца. В контекста на политиката за поддържане на високо ниво на професионализъм в педагогическата колегия, в сътрудничество с Бургаския свободен университет и Обучителен център „Академика”, през 2012 година общината организира няколко обучителни семинара за директори и учители от общинските училища и детски градини, които осигуриха възможност за повишаване квалификацията на голям брой педагози в различни направления:
- „Иновационни аспекти в сферата на предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище”;
- „Емоционална и социална компетентност за децата в предучилищна възраст”;
- „Смесената група – модел за социална и образователна интеграция на деца от различни възрасти и етноси в детската градина”
- Краткосрочно обучение по компютърна грамотност;

Вече втора година в община Несебър функционира и специализираният сайт „Образование Несебър” /www.obrazovanie-nesebar.com/, който подпомага взаимодействието между образователните институции в общината и гражданите, информира за състоянието и дейността на общинските детски и учебни заведения, за постижения на ученици и учители. Сайтът стартира през септември 2010 година и се утвърди като активен образователен интернет-портал. През 2013 година сайтът ще бъде изцяло обновен. Новата му структура ще промени изцяло неговата визия и функционалност.

През 2012 година община Несебър проведе разнообразни граждански инициативи с децата и учениците от училищата и детските градини. В навечерието на 1-ви юни приключи конкурсът за детска рисунка под надслов „Детство мое”. Конкурсът, организиран съвместно от Дейност „Образование, извънучилищни и други дейности” – община Несебър и Дружеството на несебърските художници, привлече десетки участници от детските градини в общината. В рамките на дългогодишното сътрудничество между община Несебър и ХVІІІ район на унгарската столица Будапеща, през лятото на 2012 година ученици от община Несебър прекараха една седмица край езерото Балатон, а унгарски деца гостуваха в Несебър. Важно място в общинските извънучилищни дейности през 2012 година заеха и традиционния конкурс за Черно море и общинските ученически игри. Конкурсът за Черно море се проведе в навечерието на Деня на Черно море и привлече участници от цялата страна. Общинските ученически игри са част от националния календар на извънучилищните дейности. Състезанията по лека атлетика, бадминтон, шахмат, баскетбол, волейбол и футбол между училищните отбори се проведоха през пролетта и есента. Отборите-победители представиха общината на областните етапи на игрите.

През 2012 година професионализмът на учителите в община Несебър се прояви не само в работата им с децата и учениците, но и в участие на педагози в различни образователни форуми, организирането на разнообразни прояви и реализирането на проекти. Проектът „На училище с униформа” стартира в началото на настоящата учебна година по инициатива на родителската общност на всички първи класове в СОУ „Любен Каравелов” в град Несебър и се реализира под ръководството на госпожа Лилия Тълпигова – класен ръководител на Ів клас. Госпожа Тълпигова споделя, че се е ангажирала с изпълнението на проекта, ръководена от убеждението, че униформата като символ на принадлежност към училището е важна за самочувствието и мотивацията на децата в училище. Децата харесват униформите си и се чувстват комфортно в тях. Инициативността и готовността за сътрудничество, проявени от родителите и добрият пример на Ів клас е гаранция, че през следващата учебна година носенето на униформи от учениците в Несебър ще стане по-желано и привлекателно. Мотивиращ децата към четене проект за сътрудничество с градската библиотека реализира екипът на ОДЗ „Делфинче” в град Свети Влас. Атрактивен, мотивиращ и много полезен за учениците – така може да се определи открития урок по математика, който проведе госпожа Румяна Бабева – преподавател по математика, с шестокласниците от СОУ „Любен Каравелов” в град Несебър. В своеобразен празник на знанието се превърна състезанието по природни науки, организирано от учениците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в град Обзор. Благотворителен Великденски базар и концерт „Щастливо детство” организираха със своите възпитаници учителите от ОДЗ „Яна Лъскова” в град Несебър. С оригинален и вълнуващ концерт под надслов „Ден с татко” поздравиха своите бащи възпитаниците на госпожа Топалова и госпожа Станковска - децата от група „Моряче” на ОДЗ „Калина Малина” в град Несебър.

С два доклада се представи община Несебър в научната конференция по предучилищна подготовка в град Панагюрище, посветена на 130-та годишнина от създаването на първата детска градина в България. Госпожа Мария Нанева – директор на ОДЗ „Мечо Пух” в село Равда впечатли аудиторията с доклада си на тема „Електронна форма на педагогическо взаимодействие между детската градина и родителите”. Госпожа Христина Касамаркова – директор на ЦДГ „Усмивка” в село Гюльовца и госпожа Ирина Мечева – старши учител в същото детско заведение, споделиха своя педагогическа практика с доклад на тема „Модел на интеграция на дете със СОП от ромски произход в ЦДГ „Усмивка”. Много творчество и силна мотивация вложиха в своите презентации учителите, участници в Конкурса за презентации, обявен от община Несебър в навечерието на 24-ти май. Учителите от детските градини представиха презентации по темата „Моята детска градина – минало, настояще, бъдеще”, а учителите от общинските училища се включиха по темата „Моето училище – любимо място на ученика”. През изминалата година за пръв път учител от община Несебър представи публично свои постижения извън сферата на професионалната си дейност. Госпожа Гинка Хайтова – дългогодишен преподавател по английски език в СОУ „Любен Каравелов” в град Несебър, показа майсторско съчетание на фотографски умения и отразени във фотографиите уникални природни кътове от различни краища на България в изложба, организирана от училището.

И през 2012 година деца и ученици от община Несебър се изявиха с класирания на призови места в национални и международни състезания и конкурси в различни сфери на науката, културата и спорта. В рамките на политиката на община Несебър за насърчаване на таланта и творчеството, Кметът на община Несебър предостави специална закрила – стипендии по Наредбата на МС за условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби, на 5 ученика от общински училища. С решение на Комисията по стипендиите – по Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, стипендии получиха 32 деца и младежи, класирани от първо до трето място в състезания и конкурси на национално и международно ниво.

Успешното развитие на образованието и извънучилищните дейности в община Несебър през изминалата 2012 година е естествен резултат от доброто взаимодействие между община, образователни институции, родителска общност и гражданско общество.
.
Публикувано 27 Dec 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017