Архив новини Община Несебър

Педагогическия колектив на ОДЗ Яна Лъскова придоби нови умения


Педагогическият колектив на ОДЗ „Яна Лъскова” премина обучителна програма – „Компетенции по образователно направление конструктивно – технически и битови дейности. Инициативата е на директора на ОДЗ – г-жа Марина Минчева и екип от преподаватели на СУ Св. Климент Охридски – София.
Тематичната рамка на програмата включва формиране на компетенции по модули и ядра. Първият модул е свързан с деца, които са посещавали детска градина. Вторият модул се отнася за деца, които не са посещавали детското заведение. Разглежда се формирането на педагогическите компетенции по следните три ядра: конструиране и моделиране; обработване и съединяване на материали; грижи за себе си и за дома.
Преподавателският екип бе съставен от ас. инж. Магдалена Цонева, ас. Светлана Янкова и ас. Здравка Костадинова, които са специалисти по методика на обучението. Програма завърши с изработване на идеен проект по проблематиката, а колективът получи сертификати за проведеното обучение.

Публикувано 20 Dec 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017