Архив новини Община Несебър

Първа копка на уличното осветление в ж.к. Черно море


На 18 декември бе направена първа копка по проект „Улично и парково осветление в ж.к. „Черно море“, гр. Несебър – І и ІІ етап“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“. На събитието присъстваха кметът на община Несебър – Николай Димитров, зам. кметът по бюджет и финанси Иван Гургов, зам. кметът по туризъм и търговия Лазар Япаджиев, секретарят на общината Стойко Стоянов и началник отдел „Управление на проекти по ЕФ” Галина Бабева.

Средствата от европейската програма ще бъдат инвестирани за цялостно изграждане на уличното и парково осветление на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър, чрез доставката и монтажа на 624 бр. осветителни тела. С реализацията на проекта ще се подобри и обезопаси жизнената среда на жителите на квартала, както и на туристите и гостите, посещаващи гр. Несебър.

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 1 321 592 лв. без ДДС , представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.
Социалната инфраструктура, която улеснява живота на гражданите, винаги е била първостепенна задача на община Несебър. Именно затова бяха положени толкова усилия и най-новият комплекс на града да придобие европейски вид, какъвто гражданите заслужават.

Община Несебър съфинансира проекта и това е една от главните причини поради, която тази година не са отделени средства за коледно осветление на квартала. „Има граждани, които се прибират до домовете си на тъмно и за това предпочетохме тази година да инвестираме пари в улично осветление. Така ще осигурим тяхната безопасност и комфорт, а догодина ще обърнем повече внимание на коледната украса.“ – каза г-н Димитров..
Публикувано 19 Dec 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017