Архив новини Община Несебър

Среща между кмета на общината и общественици от с. Равда


В село Равда бе проведена неформална среща между общественици от населеното място и кмета на община Несебър Николай Димитров. Темите които бяха обсъдени, засягат ремонтните дейности, които общината е извършила през тази календарна година, както и предстоящи и вече стартирали проекти, касаещи селото.
Според думите на г-н Димитров, предстои пускането на процедурата за крайморски парк. Тъй като районът е свлачищен, досегашният проект бе преправен според препоръките и изискванията за геозащитна дейност. Вече е завършено и брегоукрепването на района. Общата стойност, която общината ще вложи в проекта е около 450 000 хил. лв.

Предстои и купуването на част от сградата на пощата. В нея ще бъдат обособени зали за събирания и складови помещения. Възможно е откриването на банков клон, както и разширяване на пенсионерския клуб на селото. Друг наболял проблем е достигането на максималния капацитет на гробищата на с. Равда. Предложението е те да бъдат заградени и обособени като гробищен парк. Същевременно ще бъдат изградени нови, извън населеното място, каквито са международните изисквания. По този начин земите, които са около сегащните гробища, могат да бъдат купени от общината и обособени като складови бази на БКС и кметството. В закона за устройство на територията е казано, че хигиенно-защитната зона на съществуващи гробища и техните разширения, граничещи с жилищни територии е 100 м., а за новопредвидените – 200 м. Собствениците на такива земи, по закон не могат да променят статута им, а от там произлиза и трудността в продажбата им. Има и други предложения, които предстои да бъдат обсъдени.
Тази година общината закупи и нова техника. В с. Равда пристигна новият багер, който ще покрие нуждите на кметството, а до дни се очаква и нов камион.

Николай Димитров подчерта на присъстващите, че общината и занапред ще продължава да отделя средства за инфраструктурни проекти за всичките си съставни селища.

Публикувано 03 Dec 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017