Архив новини Община Несебър

Кампанията „Овладейте фрактурите!“ в Несебър – данни,изводи, препоръки
В рамките на националната кампания „Овладейте фрактурите!“, която се провежда в периода м.октомври – м.ноември 2012 в страната, със съдействието на ОБЩИНА НЕСЕБЪР и РЗИ - БУРГАС на 19 и 20 ноември т.г. се състоя кампания за определяне на личния риск от остеопороза и скринингово изследване на костна плътност, в което се включиха 283 жители на общината, от които 9 мъже. Данните от кампанията показаха, че 5,65% са в риск от развитие на остеопороза /ОП/, а 52,65% - в риск от остеопения /ОПЕ/ – състояние на намалена костна плътност, предшестващо заболяването. По възрастово разпределение от хората под 40г. възраст 11 случаяса с риск от ОПЕ; при възрастта между 40 и 50 г. има 1 случай с риск от ОП и 30 случая с риск от ОПЕ; при възрастта между 50 и 60 г. има 3 случая с риск от ОП и 48 случая с риск от ОПЕ и при хората над 60г.възраст 12 са случаите с риск от ОП и 60 са случаите с риск от ОПЕ. Рисковите случаи бяха насочени към личен лекар за по-нататъшно изследване и консулация със специалист.
Световната статистика сочи, че една от всеки две жени и един от всеки пет мъже над 50 г. възраст ще получи остеопорозна фрактура до края на своя живот в случай, че не се вземат навременни мерки, които освен лечение включват и промени в начина на живот като прием на витамин Д и диета, богата на калциеви храни, както и подходяща физическа активност. Именно за запознаване с тези промени за в бъдеще ще продължи работата с хората от Несебър в риск от заболяването, които могат да се включат в информационните събития, организирани от Асоциация „Жени без остеопороза“ , а на методическо ниво перспективите са да се разработят програми за навременна профилактика и лечение съгласно препоръките на експерти от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, които включват:
- Провеждане на информационни кампании, насочени към рисковите групи;
- Осигуряване на възможност за скринингови изследвания за рисковите контингенти ежегодно;
- Включване на лицата с установен риск от остеопороза в профилактични програми, включващи редовна физическа активност /по възможност на открито/;
- Разработване на програми за обучение на възрастни жени и техни близки с цел адаптиране на битовата среда за намаляване на риска от падания;
- Проследяване на установените лица с риск от остеопороза и остеопения с цел ранно започване на лечение на остеопорозата и проследяване на ефекта от лечението.
Преслист: Асоциация „Жени без остеопороза“.
Публикувано 28 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017