Архив новини Община Несебър

Община Несебър ще работи за развитието на регионален туристически продукт


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република БългарияС култура и история, вино, лов и риболов ще промотираме региона си на международни форуми


Община Несебър подписа договор в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”, който е на стойност 433 394,40лв. с ДДС, с продължителност 24 месеца.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Общината бе представена от зам.-кмета по туризъм и търговия – Лазар Япаджиев и Ани Николова – директор на дирекция „Управление на проекти по европейски фондове и екология”.

Дейностите по договора включват разработване на туристически продукти - маршрути за посещения, обекти за посещения, атракции. Туристическите продукти ще бъдат разработени по ключови области, дефинирани в Концепцията както следва: 7 туристически продукта по фактор „море” и по 10 туристически продукта по ключови фактори: „защитена територия”, „култура и история”, „вино” и „лов и риболов”. Така описаните туристически продукти ще бъдат комбинирани в 25 туристически пакета, обхващащи задължително минимум по един продукт от всяка от трите общини – Несебър, Бяла и Долни чифлик. Ще бъдат разработени пет пакета, които ще се реализират извън активния туристически сезон.

Към дейностите също така, са включени изработването на пътеводител за региона, рекламен органайзер, рекламни „зелени” торбички с бранда на туристическия продукт, видеоклип, промотиращ Регионалния туристически продукт „5 дни – 4 сезона – 3 общини”, както и заснемането на кратък филм за атрактивното представяне на модулния продукт.
Регионалният туристически продукт ще бъде представен на национални и международни форуми в София, Бургас, Велико Търново, Берлин, Москва, Лондон и Утрехт. Предвидено е и организиране и провеждане на работна среща „5 дни – 4 сезона – 3 общини”, на която ще вземат участие туроператори, автори на пътеводители, журналисти и общински служители от трите общини от отдел „Туризъм”. Също така, ще бъде организирана и туристическа конференция, на която заинтересованите лица ще могат да се запознаят с приноса на продукта за икономическото развитие на региона и ангажирането им в бъдещото му разпространение. В него ще вземат участие туроператори, туристически агенти, хотелиери, ресторантьори и др.

.
Публикувано 16 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017