Архив новини Община Несебър

Започна изграждането на Регионално депо за отпадъци Братово


Депото ще обслужва 210 населени места в региона

Първа копка по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас” бе направена днес в 10:30ч. на площадката, предвидена за изграждането на регионално депо „Братово - Запад”, която се намира в близост до старото депо за отпадъци, с. Братово, община Камено. На събитието присъстваха министърът на околната среда и водите Нона Караджова, Н.Пр. Харри Салми – посланик на Финландия в България, зам.-министър на околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на община Бургас – Димитър Николов, зам.-кметовете Атанаска Николова и Красимир Стойчев, зам. областният управител Севдалина Турманова, директорът на РИОСВ Бургас – Бойчо Георгиев. Община Несебър бе представена от зам. кметът по бюджет и финанси – Иван Гургов и директор на дирекция „Управление на проекти по европейски фондове и екология” – Ани Николова. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г. в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-5102118-C001/25.08.2011г. По проекта работят съвместно девет общини: Бургас, Несебър, Поморие, Карнобат, Айтос, Камено, Средец, Руен, Сунгурларе.

Общата стойност на проекта е 43 231 121,10 лв., от които община Несебър ще получи 7 870 419,66 лв., а съфинансирането е на стойност 2 405 043,53 лв.

Целта на проекта е изграждането на необходима инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на деветте общини. Така ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013г.

Проектът включва проектиране и изграждане на първа клетка от Регионално депо „Братово – Запад”, монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях, доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионалното депо и двете претоварни станции. Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места, обитавани от близо 400 000 души.
Проектните дейности включват изграждане на първа клетка, с обем 450 000 куб. м и капацитет за депониране 400 000 тона отпадъци; площадкова инфраструктура и оборудване; възстановяване на (рециклируеми) материали с капацитет 10 000 т/год.; съоръжение за компостиране с капацитет 5 000 т/год.; съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет 50 000 т/год. за строителни и 15 000 т/год. за едрогабаритни отпадъци; склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци. Клетката за депониране ще бъде изпълнена така, че да гарантира обезвреждане на неминуемия остатък без риск за човешкото здраве и околната среда.
Претоварната станция за отпадъци – Несебър ще бъде разположена в землището на с. Равда, с основна площадка от 12,1 дка. и претоварващ / транспортен капацитет от 15 000 т/год.

Изграждане на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Несебър ще включва съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 1000 - 2500 тона на месец; техника за транспорт на дълги разстояния; съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 20 т/час; площадкова инфраструктура и оборудване.

Като партньор по проекта Община Несебър следва да избере изпълнител за инженеринг на претоварната площадка на територията на общината. Предстои проектиране и строителство на площадка за отпадъци с претоварна станция в това число оборудване, външни и вътрешни комуникации. Проекта е предвидено да завърши на 31.12.2014г.

.
Публикувано 15 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017