Архив новини Община Несебър

Бедствията! Преодолими сили ако ги познаваш!


В Община Несебър успешно премина обучение за защита при бедствия с деца от началните и средни курсове на училища в общината. Тема на обучението, бе – Бедствията! Преодолими сили ако ги познаваш! Организацията за провеждане на мероприятието се проведе със съвместна екипна работа между представители на Гражданска защита и Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на пълнолетни и непълнолетни.

Димитър Пурнарев – експерт „Защита на населението” към общината разясни на присъстващите (около 80 деца) основни понятия в защитата при бедствия като: Какво е бедствие? Какво е авария? Какво е природно явление? и др. След това децата се запознаха с това, каква е ролята и отговорността на държавната и местна власт за управлението при бедствия, както и основната цел и задачи на Единната спасителна система при провеждане на дейности по защитата. Разгледан беше снимков материал от бедствия, издирвателни и спасителни дейности, свлачища, пожари и др. извънредни ситуации, които са се случвали на територията на общината.

След въведението на обучителното мероприятие деца от училищата имаха възможност да презентират чрез мултимедия и да предадат своите знания на другите при възникване на тежки бедствени ситуации. От ОУ„Св.св.Кирил и Методий” с. Гюльовца, бяха подготвени на тема „Пожари”, ОУ „Г.С. Раковски” с. Оризаре разясниха обстойно за земетресенията, а от ПТ по туризъм Слънчев бряг „Иван Вазов” засегнаха темата за тероризма.

Гости на обучението бяха г-жа Мария Берберова – съдия в районен съд гр. Несебър и инспектор детска педагогическа стая към РУ на МВР – Несебър г-н Димо Димов, които разказаха интересни истории от своята и чужда практика и запознаха участниците с наказуемостта съгласно българското законодателство при извършване на тероризъм, подаване на фалшиви сигнали за инциденти към телефоните за спешни повиквания и др.

След презентирането на подготвената от учениците информация за действие при различните видове бедствия, ученици от СОУ „Любен Каравелов” – активисти към българския младежки червен кръст БМЧК – Несебър демонстрираха завидни умения по оказване на долекарска помощ.

След близо два часа мероприятието приключи именно с това, какво трябва да бъде нашето поведение при възникване на бедствия? За целта г-жа Румяна Костова – психолог към МКБППМН успокои децата и им обясни какво е „стрес, как той да бъде преодолян, как да се избегне паниката и др.

Мероприятието приключи с раздаване на грамоти на всички участващи. Подобно събитие ще бъде направено и догодина, когато възможност за показване на своите знания в областта на защитата при бедствия, ще могат да демонстрират ученици от останалите населени места.

Публикувано 01 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017