Архив новини Община Несебър

СТИПЕНДИИ ЗА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Един от постоянните приоритети в политиката на община Несебър е насърчаването на талантливите и успелите деца в различни сфери – образование, спорт, изкуство. В рамките на тази политика в общината действа специална наредба на Общинския съвет - Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, по която се присъждат стипендии за значими изяви и постижения на национално и международно ниво.

Комисията по стипендиите /избрана с реш. № 191 от протокол № 7 от 05.06.2012 г./ с председател господин Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, на свое заседание разгледа постъпилите искания за стипендии на деца с постижения в областта на спорта и изкуството – за есенна сесия за месечни стипендии, както предвижда Наредбата. На основание на документите, с които се удостоверяват постиженията на децата, Комисията отпусна /съгл. Протокол № 4 от 18.10.2012 г./ двадесет месечни стипендии на:

Никола Янков Янев
Анна-Никол Христова Антонова
Филип Лудвиг Кершер
Виолета Панчева Чаталбашева
Кристияна Стефанова Щерионова
Антоан Валентинов Лямов
Иван Мартинов Кронев
Анна-Мария Николаева Жечева
Силвана Иванова Янева
Надя Иванова Янева
Никола Иванов Петров
Иван Иванов Петров
Дейвид Александров Йовчев
Ивон Красимирова Иванова
Григория Маринова Николова
Станислав Иванов Иванов
Христо Кирилов Жеглев
Мартин Станиславов Станчев
Тодор Тодоров Тодоров
Лорета Кирилова Добрева


Децата получават стипендии за класирания от първо до трето място на международно, национално и регионално ниво за последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.


ПРОТОКОЛ 4 - ИЗТЕГЛИ!.
Публикувано 31 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017