Архив новини Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
След проведената на 20.08.2012г. среща между Проектантския колектив на Планът за опазване и управление на „Старинен град Несебър – световно наследство” с ръководител проф. Тодор Кръстев, ръководството на община Несебър, както и представители на гражданите на града за запознаване с корекциите нанесени в плана въз основа на проведеното обществено обсъждане на проекта състоял се на 24.07.2012г. и изказаните обосновани мнения, становища на граждани, институции и НИНКН. Проектантският колектив представи на община Несебър коригиран Планът за опазване и управление на „Старинен град Несебър – световно наследство” в съответствие на наредбата за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите културни ценности и във връзка с изпълнение на т.6, б) от Решение: 35СОМ 7Б.87 на Комитета за световно наследство, проекта е входиран в Министерството на културата с вх. №08-00-610/27.09.2012г. в изпълнение на ял.16, ал.2 от същата наредба. В сградата на общината се намира екземпляр от коригирания план, като при желание заинтересованите лица могат да се запознаят с него.


.
Публикувано 31 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017