Архив новини Община Несебър

П О К А Н А


Project name: Crafts Demonstration Center in Nessebar and Edirne
Project No. 2007CB16IPO008-2009-1-069
Contract № РД-02-29-148/30.06.2011
Lead Partner NESSEBAR MUNICIPALITYПОКАНА

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с изпълнение на проект „Демонстрационен център на занаятите в Несебър и Едирне” № 2007CB16IPO008-2009-1-069 финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция, Община Несебър има удоволствието да Ви покани на откриването на сградата „Демонстрационен център на занаятите“ – гр. Несебър, което ще се състои на 19.10.2012г. от 10:00 часа. През следващите четири дни Община Несебър ще бъде домакин на „Изложение на турски занаяти“ в което участие ще вземат нашите партньори по проекта от Камарата на занаятчиите в гр. Одрин.

Община Несебър е водеща организация, а партньори по проекта са Бургаската регионална туристическа асоциация, Асоциацията на търговците и занаятчиите на град Одрин както и Генералния секретариат на специализираните администрации на Провинциите в Одрин.

Целта на проекта е установяване на възможности за дългосрочно сътрудничество между занаятчиите в трансграничния регион Несебър – Одрин, за промоция и съвместен маркетинг на местните занаятчийски продукти, чрез създаване на демонстрационен център.

От 19.10.2012 – 22.10.2012г. Община Несебър ще бъде домакин на „Изложение на турски занаяти“, в което участие ще вземат нашите партньори по проекта от Камарата на занаятчиите в гр. Одрин..
Публикувано 15 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017