Архив новини Община Несебър

РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА НЕСЕБЪР


На 11.10.2012 г. по инициатива на община Несебър се проведе разширено работно съвещание с участието на Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, Яна Христова – началник дейност „Образование, извънучилищни и други дейности”, Панайот Симеонов – председател на общинската организация на СБУ, Ирина Иванова – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация за Бургаска област и директорите на общински училища, детски градини и Общински детски комплекс. Представителите на общинска администрация, синдикати, Комисия за защита от дискриминация и директорите на общинските образователни институции обмениха мнения и информация по важни въпроси и проблеми, свързани с организацията на образователно-възпитателния процес през учебната 2012/2013 година - безопасност и сигурност на децата и учениците и механизми за защита от дискриминация; готовност за работа при зимни условия; социално партньорство и колективно трудово договаряне в детските и учебни заведения и общината и квалификация на педагогическия персонал в община Несебър. Директорите информираха, че организацията на дейността в училищата и детските градини е в пълно съответствие с изискванията и мерките за гарантиране безопасността на здравето и живота на децата и учениците. Училищата и детските градини в община Несебър са подготвени за работа и за справяне със ситуации, породени от тежки зимни условия. Община Несебър ще оказва пълно съдействие на директорите за решаване на проблеми, свързани с усложнена метеорологична обстановка през зимния период. Регионалният представител на Комисията по дискриминация госпожа Ирина Иванова представи презентация, с която акцентира върху най-често срещаните форми на дискриминация в сферата на образованието и механизмите за тяхното преодоляване. Господин Стойко Стоянов – секретар на община Несебър и госпожа Яна Христова – началник дейност „Образование, извънучилищни и други дейности” запознаха директорите с възможностите на общината да подпомага квалификацията на педагогическия персонал чрез организиране на квалификационни форми за учителите в общината. Планираните от общинска администрация квалификации на място ще дадат възможност да се разшири обхвата на включените в тях учители и да се повиши качеството на образованието в община Несебър. Директори, общинска администрация и синдикати направиха анализ и размениха мнения по въпроси, свързани със социалното партньорство и колективното трудово договаряне на ниво община и на ниво детски и учебни заведения..
Публикувано 13 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017