Архив новини Община Несебър

МЕТОДИЧЕСКА СРЕЩА НА ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА РАБОТА В СМЕСЕНИ ГРУПИ


Методическа среща на директори и учители от общински детски заведения в община Несебър, посветена на проблемите на работата в смесени групи в детската градина, се проведе през миналата седмица. В рамките на образователната инфраструктура на община Несебър, в пет от десетте детски градини – ЦДГ „Детски свят” в село Кошарица, ЦДГ „Радост” в село Оризаре, ЦДГ „Усмивка” в село Гюльовца, ЦДГ „Пролет” в село Тънково и ЦДГ „Слънце” в Слънчев бряг, са утвърдени смесени разновъзрастови групи. Съществуването на смесени групи в тези детски градини, което се налага поради по-малкия им капацитет, определя и специфични особености в организацията на образователно-възпитателния процес по отношение на воденето на задължителната учебна документация, методиката на планиране на работата с децата, както и в методиката на провеждане на педагогическите ситуации и използваните от учителите дидактически средства. В дух на професионализъм и колегиалност, присъстващите на срещата педагози обмениха идеи за трудностите в работата в смесените групи в общинските детски градини, както и мнения за най-голямото предизвикателство в планирането и работата с децата – оптималното съчетаване на държавните образователни изисквания по различните образователни направления за двете възрасти в смесената група. Госпожа Елена Маркова – дългогодишен главен учител в детска градина и директор на ЦДГ „Детски свят” – Кошарица, предложи на вниманието на своите колеги възможностите за обособяване на пространства за двете подгрупи в занималнята на смесената група. Всички участващи в срещата оцениха значението и като форма на методическо взаимодействие и обмяна на полезни практики между педагози от общински детски градини. Срещата завърши с единодушното решение работата по темата да продължат с практикум на общинско ниво и включване на учители в квалификационни форми за работа в смесени групи на регионално и национално ниво.
.
Публикувано 01 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017