Архив новини Община Несебър

Стартира социалната услуга „Обществена трапезария”


От 01.10.2012 г. за четвърта поредна година стартира предлагането на социалната услуга „Обществена трапезария”. Предоставянето на услугата ще продължи до края на месец Април 2013 г. Обществената трапезария предлага безплатна топла храна за обяд на 45 жители на общината в затруднено социално и физическо положение, отговарящи на следните критерии:

• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.

• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/.

Потребителите на социална услуга са определени след проучване от комисия с участието на специалисти от Община Несебър и Дирекция “Социално подпомагане” – Поморие филиал - Несебър.

Социалната услуга ще се извършва от „Домашен социален патронаж” към община Несебър и се финансира от Министерството на труда и социалната политика - Фонд “Социално подпомагане”..
Публикувано 28 Sep 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017