Архив новини Община Несебър

Заседание на Общински съвет - Несебър


Премина заседанието на Общински съвет – Несебър. То бе проведено в заседателна зала на общината - „Мелсас”, а стартът му бе даден точно в 11:00ч. На това заседание главна тема на обсъждане бе Докладна записка №490, внесена от кмета на общината - Николай Димитров, относно премахване на общинската алейна търговия в границите на „Старинен град Несебър”. Тя бе приета с пълно единодушие. Според г-н Димитров по този начин историческият облик на града ще бъде запазен. След направения мониторинг през 2010г. се посочва, че историческият пейзаж на града е запазен, но извънредната универсална стойност е застрашена. Това може да доведе до включването на единствения ни български град световно и културно наследство в списъка на застрашените обекти. Предложението да се премахне алейната търговия дойде това лято, когато бе проведено общественото обсъждане за Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър – Световно наследство”. Там жители на града внесоха първи предложението от догодина да бъде премахната алейната търговия на общински терени. Според препоръките на ЮНЕСКО, ако това не се случи, Несебър ще бъде вкаран в списъка на застрашените градове, което по-нататък ще доведе до отпадането му от списъка на организацията.

„Разбирам, че много хора ще бъдат потърпевши. Аз също имам приятели и съученици, които по този начин си изкарват прехраната, но да не забравяме, че обществения интерес винаги стои пред частния. И щом става въпрос за опазването на града ни, това са някои от незабавните действия, които ние трябва да предприемем” – каза Николай Димитров.

Тази година някои от препоръките отправени от ЮНЕСКО бяха спазени. Става въпрос за разнообразно оцветените и светещи реклами, закачени пред всяка къща, както и за шарените чадъри по улиците. Тях вече ги няма, а от догодина някои от водещите фирми за безалкохолни напитки са предвидили едноцветни чадъри и хладилни съоръжения с облика на мелницата, изработени единствено за Старият град на Несебър.

Други важни точки от дневния ред бяха разширението на градското сметище, изграждането на околовръстен път в с. Равда, с цел да се премахне трафикът от центъра на населеното място, обявяването на открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху „Пристанищен терминал Несебър”, както и кандидатстването на общината с проекти по „Програма за развитие на селските райони” и оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Материалите от заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на разположение на заинтересованите лица от 22.09.2012г.


.
Публикувано 27 Sep 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017